Privacybeleid

PRIVACYVERKLARING

SocialPoint                                                                                                                            info@social-point.nl
Notelaar 3                                                                                                                             social-point.nl
5721DK                                                                                                                                 KVK
NEDERLAND

Persoonsgegevens die wij verwerken:

  • SocialPoint neemt uw privacy serieus. Wij verwerken persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze website.
  • Wij verwerken de persoonsgegevens die u aan ons verstrekt op een uiterst zorgvuldige manier.

Een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Locatiegegevens
– Gegevens over uw activiteiten op onze website
– Lijst met contactgegevens van de klant via een app
– Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken.

Minderjarigen

Onze website en dienstverlening heeft niet de intentie om gegevens te verzamelen van personen onder de 16 jaar. Tenzij goedkeuring van de ouders of voogd. We kunnen helaas niet controleren of iemand 16 is daarom raden we aan met toestemming van de ouders de website te bezoeken.

Neem contact op bij het vermoeden van een fout.

Heb je een vermoede van een fout in de website? Neem dan contact op met het volgende e-mail adres: info@social-point.nl

Waarom en hoelang behouden we uw gegevens.

  • U te kunnen e-mailen als dit nodig in i.v.m. de dienstverlening.
  • U informatie toe testuren dat gevraagd is naar aanleiding van het contactformulier.
  • Uw gedrag op de website te analyseren om de website te verbeteren.

SocialPoint zal uw gegevens niet langer bewaren dan dat noodzakelijk is.

Verwerking door derden

Dit is alleen van sprake wanneer SocialPoint cookies gebruikt.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door SocialPoint en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar: info@social-point.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

SocialPoint wilt u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen?

 

SocialPoint neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met het volgende e-mail adres: info@social-point.nl

Onze website is ook beveiligd met een SSL. Dit houd in dat de gegevens versleuteld zijn en sterk beveiligd.